Filme karton MEMO

Memo û bin Kêran’nan
Memo’ye Mûzîsyen
Memo û Koma pakijîye
Memo û cîvîka birîndar
Memo û pisîka how
Memo odeyaxwe pakiş dike
Memo û Holik
Memo û Masîyê Zêrîn
Memo û Ber
Memo û Berfemêr