H. Hasan TuzcuYAZARLARIMIZ

Güzel akla her zaman ihtiyacımız vardır

İnsanlık tarihi, bugün de bilim adamlarının önemli gündemleri arasındadır. Bu tarihle ilgili gerçek veriler şüphesiz günümüze de ışık tutmaktadır. Yazının Sümerler tarafından bulunuşu MÖ. 3200 olduğuna göre aradan beş bin iki yüz yıl geçmiş. Yazının bulunuşundan öncesi dönemi de sayarsak , insanlık tarihinin ne kadar geniş bir zamana yayıldığı görülüyor. Bu süreçte insan oğlunun yarattığı, ortak değerler bugün de, yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bugün teknolojinin ulaştığı üstünlük, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmeler gerçekten dikkate değerdir. Dünyamızda mevcut sosyo-ekonomik ve politik gelişmeler, insanlığın bu uzun serüvenin şanına yaraşır yerde ve biçimde değildir. Savaşlar, eşitsizlikler, çatışmalar, sömürü ve baskılar tüm şiddetiyle devam etmektedir. Buna karşın, doğayla barışık, insanların bir arada özgür, eşit ve mutlu olarak barış içinde yaşayabilme becerileri de hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bunun gerçekleşmesi için yaratılan ortak değerler; başta barış, özgürlük, aydınlanma, emek, eşitlik ve demokrasi ilkeleri olarak sıralanabilir. Ben bu ortak değerlerin taraflısı olarak sizlere, dünyamızı aydınlatan bilgeler tarafından söylenmiş güzel sözleri vecizeleri, bugün de hatırlamakta yarar var diye düşündüm.

“HER ŞEYİN ÖLÇÜSÜ İNSANDIR.” Pisagor (MÖ.589-500 yılları arasında yaşadı. Yunanlı olan matematikçi, müzik ve astronomi alanında da başarılara imza attı. Adını Pisagor teoremi ile tüm dünyaya duyurmuştur.)

“BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR.”Platon
“KÜÇÜK ŞEYLERE GEREĞİNDEN ÇOK ÖNEM VERENLER, ELİNDEN BÜYÜK İŞ GELMEYENLERDİR” Platon (MÖ.427-347) yılları arasında yaşamış olan yunanlı filozof, düşünce tarihinin kurucusudur.

“BÜTÜN PARÇALARIN TOPLAMINDAN FAZLADIR” Aristoteles (MÖ.384-322 yılları arasında yaşadı. Yunanlı filozofun, fizik,astronomi, felsefe, zooloji, mantık, politika ve biyoloji konularında çok sayıda eserleri var.)

“AKILLI İNSAN, DÜŞÜNDÜĞÜ HERŞEYİ SÖYLEMEZ. AMA HER SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜR.” Aristoteles
“EN KÖTÜ BARIŞ, EN HAKLI SAVAŞTAN DAHA İYİDİR.” M. T. Çiçero (MÖ.106-43 yılları arasında yaşamış Romalı; devlet adamı, yazar, hatip, bilgin ve felsefecidir.)

“HAYATTA O KADAR ÇOK YAPILACAK HATA VARKİ, AYNI HATAYI YAPMAKTA ISRAR ETMENİN ANLAMI YOK.” J. P.Sartre
“SAVAŞI ZENGİNLER ÇIKARIR, FAKİRLER ÖLÜR.” J. P. Sartre (1905-1980 yılları arasında yaşamış Fransız yazar, düşünür ve felsefecidir.)

“SAMİMİ OLMAYI VAAD EDEBİLİRİM, AMA TARAFSIZ OLMAYI ASLA.” Goethe

“ ÇÖZÜMDE GÖREV ALMAYANLAR, PROBLEMİN BİR PARÇASI OLUR.” Goethe

“SİZ KENDİNİZE İNANIN, BAŞKALARI DA SİZE İNANACAKTIR.” Goethe(1749-1832 yılları arasında yaşamış alman edebiyatçı, araştırmacı ve siyaset adamıdır.)

“KARŞILAŞTIĞINIZ PROBLEMLERİ, ONU YARATAN DÜŞÜNCE TARZIYLA ÇÖZEMEZSİNİZ.”Albert Einstein (1879-1955 yılları arasında yaşamış Yahudi asıllı alman ünlü fizikçidir.)

“İNSANLAR HER ZAMAN KAHRAMAN OLAMAZLAR, AMA HER ZAMAN İNSAN OLABİLİRLER.”Benjamin Franklin
“PARANIN HER ŞEYİ YAPACAĞINI DÜŞÜNENLER, PARA İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİRLER.”Benjamin Franklin(1706-1790 yılları arasında yaşamış olan ABD’li yazar, yayıncı, mucit, felsefeci, bilim adamı, siyasetçi ve diplomattır.)

“EĞER YASALARA SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORSAK, ÖNCE SAYGI DUYULACAK YASALAR YAPILMASI LAZIMDIR.” LUIS D. Brandeis (1856-1941) hukukçu

Yukarıda önemli sözlerini aktarmaya çalıştığım bilge insanlar, çoğu şüphesiz bildiğimiz ve duyduğumuz isimlerdir. Buna ilaveten, kendi bugünkü coğrafyamızda yetişen bilge ve halk vecizelerini de ekleyebilirim. Örneğin bir halk sözümüz var. Çok dikkate değerdir.”HİÇ KİMSE GÖRMEK İSTEMEYENLER KADAR KÖR DEĞİLDİR.” Evrende tüm varlıkların elbette önemi var. Canlı, cansız her varlığın kendi var oluş süreci ve diyalektiği var. Bunların içinde insanın hikayesi, şüphesiz daha önemli. Bir o kadar da karışık. “BİR DÜŞMAN ÇOK, BİN DOSTSA AZDIR.” Diyen kürdlerin de atasözlerindeki gibi kendi kültürlerine ne kadar bağlı olduklarını göstermiyor mu? Adil olan insanların birlikte onurlu yaşamasıdır.

Birlikte üretmek, adil paylaşmak için, elde edilen tüm tecrübelere rağmen, bu can alıcı yönetim manifestolarını oluşturmada hala yetersiz kalıyoruz. Genel olarak kişisel çıkarlar ön plana çıkmaktadır. İnsani değerler, toplumsal menfaatler, ikinci plana itilmektedir. Sorunlarımızın tesbiti ve çözüm önerilerinde meydana gelen karmaşa bu ikilemden kaynaklanmaktadır. “AKLIN YOLU BİRDİR” diyebilenler, bugün bu uzlaşma ilkesini inkar etmektedir. Ben bütün olumsuzluklara rağmen daima iyimserim. Bu doğrultuda hareket etmeye devam ediyorum.” KÖTÜLÜKTEN MARAZ DOĞAR” Halk deyişine inanıyorum. Büyük halk şairi NAZIM HİKMET’in dizeleri ile bitiriyorum. “yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine, bu hasret bizim”

Yazarımız

H. Hasan Tuzcu
Mühendis.
Harita mühendisliğini Selçuk üniversitesinde okudu. Aslen Xalikanlı, Ankara yaşamakta.

Daha Fazla Göster