Feridun Hayati ÜnüvarYAZARLARIMIZ

İncinen inançlar ve Cem Evleri

İstismar üstüne, istismar..
Al birini, vur ötekine.!
Ne anladım, Veli Ağbaba’dan..?
Ne mi anladım ?
Galiba kendisi Alevi inancından.
Ama hangisinden ..?

Ben bu CHP’li vekilin dediği, “Cem evlerinin bir ibadet yeri olduğu” .. düşüncesine hiç mi, hiç katılmıyorum.!
Zira ;
1- Kimi Alevi önderleri ; Aleviliğin İslam’ın içine olduğunu.. Aleviliğin bir inanç olarak tanınmasını.. Cami değil, Cem Evlerinin inanç yerleri olarak resmen kabul edilmesini.. istemekte ve belirtmektedir.
2- Kimi Alevi önderleri ise ; Aleviliğin İslam’ın içinde değil, dışında olduğu.. dini bir inanç olmadığı.. Aleviliğin İslam dininden de önce, var olduğu.. Aleviliğin bir YOL, kültürel bir yaşam felsefesi olduğu fikrindeler.

Yani Alevilik de dünyadaki bütün dinler, inançlar gibi, içerisinde farklılıkları barındırıyor ve tercih hakkını, bireylere bırakıyor.

Ali Baba’ya.. Veli Baba’ya .. Ahmet Ağa’ya .. Paşa Baba’ya değil..!
Atatürk de öyle diyor. Dini siyasete alet etme.!
CHP tüzüğünde de aynen bunu yazıyor.
*
Bu ve detaylarına girmeyeceğim daha bir çok nedenlerden dolayı, tepedeki CHP-vekil kadrolarınca alınan :
” Cem Evleri ibadethane olarak kabul edilecek ve tüm masrafları CHP Belediyeleri tarafından karşılanacaktır ”
kararı, yanlıştır ..!

Alınan bu kararla ; Alevilerin bir kısmı ve belki de büyük çoğunluğunun inançlarına saygı duyulup desteklenirken, diğerlerinin yok sayılması yanlıştır.

Bilinen bir gerçek daha vardır ki, o da şudur :
Bir kısım Aleviler, Cem evlerine veya Derneklerine Atatürk’ün, Hacı Bektaş Veli’nin , Pir Sultan Abdal’ın ve Hz. Ali gibi sevdikleri ; gelmiş, geçmiş büyüklerimizin resimlerini, saygılarından dolayı asmaktadırlar.
Bir kısım Aleviler ise; Atatürk’e tamamen karşı çıkmakta ve Atatürk’ün Dersim Katliamı için emir verdiği söylenerek , Atatürk’e ağza alınmayacak hakaretler yapmakta ve bayrak dahil, hiç bir resmi Cem Evlerine asmamaktadırlar.

Şimdi soruyorum :
– CHP Belediyeleri hangi gruptaki Alevilere Cem evi yapmayı düşünmektedir ..?
Yetkililer bunun cevabını, sanırım gecikmeden vermelidirler.
*
CHP’nin tam da seçim arifesinde böyle bir karar alarak, dini siyasete alet etmeye kalkması hiç de hoş karşılanacak bir davranış değildir. Bu tutum ve alınan karar ; CHP ‘nin tüzüğüne, Atatürk ilke ve Devrimlerine de tamamen aykırıdır.

Yani CHP bu kararıyla Alevilerden OY alacağını mı zannediyor ?
Sanırım CHP ; Midyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olacak ..!
*
Bu konuda Türkiye’deki tüm siyasi parti ve dini inanç kurumları ; LAİKLİĞE sıkı-sıkıya sarılmalılar, laikliği uygulamalılar ve uygulatmalıdırlar.
Takip edilecek yol da, medeniyet de bu olmalıdır.

Cem evleri.., camiler.., tekkeler.., zaviyeler.., havralar.., kiliseler.. ve benzeri ibadet yerlerinin sevki, idaresi ve ekonomik finansmanı ; bu yerleri kullananların kurdukları dernek veya vakıfları tarafından karşılanmalıdır.

Gerek devletin ve gerekse yerel yönetimlerin insanların inanç dünyalarına karışması, sevk ve idare etmeye kalkması yanlıştır ..!

Bu yüzden Türkiye’deki tüm demokratik kişi ve kurumlar Atatürk ilkelerine ve Laikliğe sahip çıkıp, savunmaktadırlar.
İnsanların inanç özgürlüklerini kamu olarak sevk ve idare etmeye kalkmak, onların inançlarını istismar ederek OY almaya kalkmak, Sosyal Demokrat bir yaklaşım mı ?
Ben şahsen Cem Evlerinin yapılmasına karşı değilim. Bilakis, her din ve inanç, kendi ihtiyacını giderebilmeli.. yaşayabilmeli .. ve binasını yapabilmelidir.
Devletin, camilere kaynak aktardığı sürece , Cem Evlerine ve diğer ibadethanelere de kaynak aktarılmasından yana olduğumu belirtmek isterim.
Fakat, yapılması gereken bu yanlışı kabul edip, ek bir yanlış daha yapmak değil ..!
Takip edilmesi gereken, yapılması gereken , olması gereken şudur :
Devlet ekonomik olarak Camilere ne kadar ekonomik kaynak ayırıyorsa, bunları derhal kesmeli ve bu işi söz konusu İbadetin Kurumlarına ve Vakıflarına bırakmalıdır. CHP de bunu iddia etmelidir. Diğerleri de.
Bu yukarıda anlatmaya çalıştığım nedenlerle CHP’nin almış olduğu bu kararını yadırgıyorum.
Biz, devleti laik yapacağız diye uğraşırken, CHP’li bir vekilin kalkıp CHP’li Belediyeler vasıtasıyla Laiklik ilkelerine ters düşecek şekilde karar aldıklarını açıklaması çok şaşırtıcı ve çarpıcı olmuştur.
Ben batı ülkelerinde olduğu gibi, belediyelerin Kültür Evi binaları yapmalarından yanayım.
Devletin de, Belediyelerin de halkın inançlarından ellerini çekmelerini istiyorum.
Bu konuda söylenecek çok söz var CHP’ye ama, susuyorum. Zira her seçimde bir din veya inanç gurubunu istismar etmeye kalkışmasını düşünmek bile istemiyorum.
CHP ‘li vekillerin konuyu tekrar ele alarak müzakere etmelerini ve kararı gözden geçirmelerini bekliyorum.
Evet, günümüze dek bir tabu olarak görülen ve gösterilmeye çalışılan Alevilik, yıllarca istismar konusu olmuş ve Alevilik hakkındaki gerçek bilgiler kasıtlı olarak gizlenerek Aleviler ezilmiştir..
Ülkemizin ; ilim ve medeniyet alanındaki gelişmesine, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına ve insan sevgisinin topraklarımızda yeşermesine büyük hizmeti ve katkısı olan Alevi İnanç ve Kültürüne sevgi ve saygı göstermek ve istismar konusu yapmamak insan olmanın bir gereğidir.
Aleviliği veya başka bir dinsel inancı ya da değişik bir kültürü görmezden gelmek ve yok saymak ; insanın kendisini ve dünyasını inkar etmesinden başka bir şey değildir.

Fakat konu, bu değildir.
Alevilik konusu veya Cem Evleri konusu ise, hiç değildir.
Konu ; dinin istismar edilmesi, laikliğin çiğnenmesidir ..!
Umarım, CHP’nin Ağbabaları da, aynı fikirdedir.
Ağa sarıp-sarmalayıp, babalaşıp Laikliği delmezler.

Yazarımız

Feridun Hayati Ünüvar
Aslen Konya'nın Seydişehir ilçesinden. İvriz ilk öğretmen Okulu mezunu olduktan sonra Kuşca’nın Büyük Yayla ilkokulundan öğretmen olarak çalıştı. 1970’li yılların başında Danimarka’ya geldi. Danimarka’da Türkçe eğitim vererek öğretmenlik mesleğine devam ederken, sosyal danışmanlık eğitimini bitirdikten sonra, 5 yılda hukuk okumuştur.

Daha Fazla Göster