Erdal ÇolakYAZARLARIMIZ

İnsan

Ben size son günlerde okuduğum birkaç kitaptan derlediğim bir yazıyı yazmak istedim. Modern yaşamın standartlaştığı insan kişiliğini iade etmek gerekmektedir. Her insanın , karışıklığa yer vermeden zihinsel karekterleri, arzuları,istekelerini, kendi içinde geliştirip kişiliğini yeniden kurmak zorundadır. Demek ki insanların doğal hayat şartlarının yerine yeni bir yaşam tarzı seçmelidir.Çünkü her canlı varlık çevresine sıkı sıkıya bağlı oluyor ve bu gelişmeyle bu çevrenin çalkantılarına, değişikliklerine uyum sağlar. Demek ki insanların yaşayış tarzı mesken, beslenme, eğitim fikri ve manevi alışkanlıklarda nasıl tesir altında kaldığını ve çağımız bunları bize ve çocuklarımıza nasıl dayattığını kendi kendimize sormalıyız.

Insanlarımız çağımız medenıyetini sevinçle karşıladıkları besbelli. Kırsal alanlardan,köylerden kalkıp süratle şehirlereöyabancı ellere, ülkelere yerleşmek zorunda kaldılar. Yenı çağın düşünce ve hayat tarzını vakit geçirmeden kabullendiler. Modern hayat bize yeni bir şekil verdi. Zahmetin azalması ve rahatın artması bıze tatlı bir huzur verdi. Modern hayat sınırlı bir özgürlük verıyormuş gibi algılandı. Bu hayat her vasıtaya başvurarak zengin olmaya sevkediyor. Tabiki biz eskiye oranla ekonomik olarak daha mutluyuz.Sosyal sigortalara rağmen daima endişe içinde bulunuyoruz. İşın garip tarafı bu durumun farkında olanlar daha da perişan Bundan başka ,işlerini, tasarrufların, servetlerini,varlık sebeblerini, yitirmek endişesinden kurtulamıyorluz.

Ve nıhayet kendimize şunu da sormalıyız. Yaşama tarzı yeni neslin geleceğini nasıl etkileyecektir? Çağımız medeniyetinde birey, oldukça yoğun ve hayatın kolaycı tarafına yönelecektir. Kısacası çağımız medenıyeti zeki, cesur, hayal gücü gelişmiş bir seçkin gençlik kurmamızı ilerde etkileyecektir. Bugünkü sosyal çevre herkese sorumsuzluk aşılıyor. Lütfen herkes zihinsel faalıyetlerini çocukları üzerınde yoğunlaştırsın onlara bırakacağı para miktarını değil de çocuğuna mıras olabilecek iyi bir eğitimden vermelidir. Tabiki bu eğitimi ancak bu ülkenin güzel şartlarını çocuklarızın lehine çevırmeliyız.

Yazarımız

Erdal Çolak
Kütüphaneci ve Belediye meclisi üyesi.
Kuşca'da doğup, Danimarka'da yaşamakta.

Daha Fazla Göster