Navên Keçan B

Babelîsk (*) Bejnê Berna Bijew
Babet Bela Beroj Bijîn
Bada Belalûk Berok Bijûn
Badev Belar Berse Bijwen
Badil (*) Belên Bersel Bijya
Bahar Belican Bersîle Bilar
Baharbîn (*) Belim Bersîn Bilesa
Bahoz (*) Belimcan Berstûn Bilese (*)
Bala (*) Belimte Berû (*) Bilinda
Baleş Belîban Berwar Bilîcan (*)
Balnexşîn Belîcan Berzê Binar (*)
Bane Belqiz Berzîn Binav (*)
Baneh Bemal Besê Binaz
Baneşîn Benav Besêxan Binecş
Banê Benav Besêxan Binefş
Bani Benaw Besî Binefşîn
Banî Benaw Besna Binewş
Bano Benaz Beso Binewşa
Banû Benaz Besoz Birca
Baran (*) Bendan Bestan Birçîn
Baranê Bendar Beste Birwa
Barêz Bende Bestê Biskan
Barêze Benden Bestên Biskbitel
Barîn Bendewa Betûş Biske
Barûve Bendewan Bevsê Biwar
Batê Benefş Bewran Bizwen
Bawan (*) Benewş Bewsê Bîhok
Baweşên Bengîn (*) Bewşe Bîna
Baweşîn Berafin Bexal Bînahî
Bawêş Berav Bexşan Bînevş
Baxems Beraw Bexşin Bînxweş
Baxewan (*) Berbang Bexşîn Bîşeng
Bazê Berbûk Bextewar Bîyaban
Bazîn Berçem Beyan Bîyan (*)
Bedar Berdil (*) Beybîn Bîyan (*)
Bedew Berem Beybûn Bîyanî (*)
Bedewcan Berfe Beyo Bîyare
Bedewxan Berfende Beysos Bîza
Befraw Berfîn Beza Bokan (*)
Befrin Berhem (*) Bezar Bondar
Befrî Berigiyan Beze Bonxoş
Befrîn Berî Bezma Bonxoşka
Begerd Berî Bêdar Boran (*)
Begi Berîcan Bêmal Borîn
Behar Berîn Bêrîvan Bostan
Beheşt Berîwan Bihar Brîn
Behê Berken (*) Biharbîn Brîska
Behêz (*) Berma Biheşt Bûdil
Behre (*) Bermal Bihin Bûka
Beja Bermalî Bihişt Bûkan
Bejevan Bermor Bijarde Bûken
Bejin Bermûr Bijarte Bûkîn
Bejna