Nave Keçan D

Daban (*) Dewran Dilîn Direxşan
Darçin Dêber (*) Dilkanî Dirê
Darçîn Dicle Dilmest Divîn
Darîn Dihok Dilnaz Dîber
Dawen Dihokî Dilnewa Dîcle (*)
Dayik Dila Dilniya Dîdan
Deban Dilale Dilnîgar Dîdar
Delal Dilan Dilo (*) Dîdegeş
Deme Dilar Dilocan Dîjle
Demgul Dilaram Dilorîn Dîla
Demîn Dilaran Dilovan Dîlan
Demkul Dilare Dilpak Dîlber
Denge Dilaşe Dilpesend Dîlcê (*)
Dengîn Dilawaz Dilreva Dîlê
Dengxoş Dilawê Dilron Dîlok
Derdê Dilbaz (*) Dilsoz (*) Dîmen (*)
Dergul Dilber Dilşa (*) Dîyar (*)
Derman Dilcan Dilşah Dîyarî (*)
Dersdar Dilda Dilşen Dogig
Dersima Dildar Dilşîn Dolpak
Derya Dile Dilter Dostî
Desmal Diler (*) Dilvan Dotmam
Deste Dilfiraz Dilvin Dotman
Destmal Dilfiren Dilvîn Dozê
Deşte Dilfiroz Dilxoş Durdane
Dever Dilfirûz Dilxwaz (*) Durya
Devken Dilgerm (*) Dilxweş (*) Dûkan
Dewen Dilgîr Dilzîz Dûrê
Dewken Dilistan (*) Dingê