Navên Keçan Ç

Çakîn Çawmest Çêker Çirav
Çalak (*) Çawreş Çilane Çiraxan
Çavgeş Çawreş Çilçira Çirîke
Çavîn Çawşîn Çilkezî Çiro (*)
Çavreş (*) Çawxumar Çilûra Çirûsk (*)
Çavşîn Çeleng (*) Çinar (*) Çiruske
Çawbaz Çem (*) Çinarok Çiryan
Çawbelek Çeman Çingzêr (*) Çîçek
Çawciwan Çemê Çinur (*) Çîmen
Çawgeş Çemenzar Çinûr Çîyan
Çawkal Çengzêr (*) Çira Çopî
Çawkejal Çengzêrîn Çiradan Çorîn