Navên Keçan J

Jako Jêla Jîle Jînê
Jala Jêliyan Jîlemo Jîno
Jalê Jêlî (*) Jîlwan (*) Jîre
Janan Jikele Jîn (*) Jîyan (*)
Jare Jilvan (*) Jînawer Jîyar
Jarîn Jilwan (*) Jînda Jîyîn
Jawa Jîjîn Jînewer Jorîn
Jîla