Navên Keçan M

Madê Mehabad (*) Menîcê Mihrivan
Mado (*) Mehdîxan Menoş Mihrîban
Magîzê Mehdîyar Meram Mijgan
Mahabad Mehrîban Meraz Mijgul
Malhebûn Mehrîcan Mercan Mirarî
Malî (*) Mehrîcas Mereze Mircan
Malîn Mehrîvan Merê Mirek
Malşên Mehtab Merînas Mirwarî
Malşênî Mehveş Merîvan Miskê
Mamiz Meles Merîwan Mişkê
Mamşênê Memê Meryem Miştexan
Mang Memêxan Merzone Mizgen (*)
Mangeşew Memyan Mestan Mizgîn (*)
Marîn Menas Mestane Mîdîya
Maşa Menc Mestê Mîdya
Mazê Mencê Mestûre Mîjdar
Mazî Mencol Mexek Mîna (*)
Mazîçîn Menda Meyfiroş Mîra
Mazîlan Mendane Meymo Mîtra
Mebest (*) Mendanê Meyrê Mîwan
Med Mendê (*) Meyro Momê
Medê Menez Mezda Moran
Medîya Mengol Mêrê Morî
Medrûm Menic Mêrg Mûşîn
Medya Menîce Mêrgul