Navên Keçan Ş

Şabet (*) Şaxûr Şenîsan Şilêr
Şaçira Şayan (*) Şenkdr (*) Şilêra
Şaciwan Şayesta Şeno Şilxa
Şadan (*) Şayeste Şenul Şimal
Şade Şayestê Şepol (*) Şimbil
Şadi (*) Şayî Şerbet Şimşal
Şadil (*) Şayîcan Şerbo (*) Şimşat (*)
Şadiman (*) Şayînaz Şermîn Şimşim
Şagul Şazeman Şevaheng Şin
Şahin Şebnem Şevbîn Şinê
Şakar (*) Şede Şevda Şino (*)
Şakîl Şedelar Şevdîye Şirav
Şalûl (*) Şehîn Şevîn Şîlan
Şalûle Şehla Şevnem Şîlêr
Şamê Şehnem Şewbo Şîna
Şanaz Şehrîban Şewçira Şîne
Şane Şekîrê Şewciwan Şînê
Şaneşin Şekraw Şewên Şînka
Şanewaz Şekresêw Şewnim Şîno
Şanê Şekrê Şewrê Şînok
Şanîn Şekrok Şeyda (*) Şîrê
Şanîyaz Şela Şêlî Şîrîn (*)
Şaper Şemame Şênê Şîrînnaz
Şaperî Şemamo Şênî Şîrvan (*)
Şapesend Şeme Şênîstan Şîşan
Şara Şemê Şêrê Şîşar (*)
Şare Şemîn Şêrgul Şîyan (*)
Şarê Şemlê Şêrîn Şolê
Şaristan (*) Şemşûl Şêwa Şolîn
Şarîban Şeng (*) Şêwekar Şore
Şarîya Şengal (*) Şêwra Şorejin
Şarûl Şenge (*) Şêwran Şoxan
Şaşan Şengê Şêwrete Şoxê
Şaver Şengîn Şêwrê Şûşan
Şawer Şengşepal Şêwrîn Şûşar
Şaxê Şengul Şikofa Şûşe