Navên Keçan T

Taban Taze Tewar (*) Tîka
Taqana Tejav Teyrê Tîrêj (*)
Tar Tejaw Teyroh Tîroj
Tara Tela Teyrok Tîşk
Tasaw Telan (*) Têli Toraw
Tase Telar (*) Têlî (*) Trîfe
Tatan Temaz Têlîcan Trîqa
Tatane Temirxa (*) Têlîşan (*) Trîske
Tavan Tenik Têlîxan Trûske
Tavê Tenya (*) Tinok Tûjela (*)
Tavge Terz Tiroske Tûjîn
Tavî (*) Terze Tîjk (*) Tûncê
Tavîn (*)