Navên Keçan V

Vana Vaya (*) Veynê Vîne
Vangul Vefiri Vênê Vîno
Vankar (*) Vehêl (*) Vijên Vîran
Vanro Vejan Vîn Vîyan
Vanrû Vejin Vîna Vîyên
Vanşêwe Vejîn