Navên Keçan W

Waja Warnîşan Werdê Weşîn
Waje Warşên (*) Werdi Weşt
Wala Warşênî Werf Weysê
Walageş Wasê Werîn Wêje (*)
Walapoş Wasîle Wertê Wêne
Wan (*) Wenewşe Wesîla Wirmê
Warin Werdek Weşê Wirşe