Navên Keçan Z

Zadînê Zengesor Zeynê Zînvêr
Zamo (*) Zengî (*) Zeyno (*) Zînwe (*)
Zara (*) Zengîyana Zîv
Zarê Zenûra Zêda Zîvê
Zarîn Zera Zêr Zîvik
Zarşêrîn Zerdek Zêrê Zîvîn
Zarşîrîn Zerdele Zêrî Zîw
Zazê Zerdeper Zêrîn Zîwa
Zelal Zerdê Zêwe Zîwan
Zelêx Zerdo Zêwê Zîwîm
Zelixan Zerenc Zêy Zîzan
Zelîxan Zerencî Zêzê Zîzê
Zeloş Zerê Zimrele Zîzîn
Zelxê Zergul Zimrete Zom
Zemawend Zerî Zinwêr (*) Zomam
Zemê Zerîn Zirav (*) Zome
Zemo Zernîşan (*) Ziravê Zormend (*)
Zemok Zero (*) Ziver Zozan
Zena Zerpoş Zîlan (*) Zozik
Zend Zerya Zîn Zumrete
Zende Zerzan (*) Zînde Zûma (*)
Zendesor Zerzeng Zînê Zûmeş
Zendê Zevî (*) Zîno (*) Zûva
Zendî (*) Zevîn