Navên Lawan A

Adar Aram Asû Ado
Aran (*) Aşgêr Aferîn (*) Ararat
Aşîd Afran Aras Aşîna
Afrîn Arast Aştî (*) Aga
Arasta Aşûr (*) Agah Arda(n) (*)
Aşvan Agir Ardelan Ava
Agirî Ardî Avan (*) Agrîn (*)
Arenan Avdar Ajar Arêz
Avdel Ajeng Argiştî Avdî
Ajwan (*) Argon Avesta Akam
Arhat Avî Ako Arî
Avşar Akrê Arîn (*) Avşîn (*)
Akû Arîş Avtaw (*) Ala (*)
Arivan Avzêl (*) Alan Armanc
Avzer Alaz Aro Aware
Alîkar Arşad Awat (*) Amanc
Artûş Awdel Amed Arûn
Awdil Amêd Arûng (*) Awedan
Amêdî Arvan Awir Amêz
Asa Axa Amojgar Asan (*)
Axo Amûd Asin Aza
Ando Aso Azad Apê
Asos Azî Apo Asteng
Azo Ar Astû Azwer
Ara (*)