Navên Lawan D

Daban (*) Derbaş Diho Dirbas
Daddar Derbaz Dijwar Dirbo
Dadwar Derbest Dilar Diretş
Dadyar Dereza Dilawer Direj
Dager Dermo Dilbaz (*) Diyap
Daman Dersim Dilbirîn Dîbo
Damaw Derûn Dilbixwîn Dîcle (*)
Damên Derwêş Dilcan (*) Dîde
Dara Deştawan Dilciwan Dîdem
Daran Deştî Dildar Dîdevan
Daraş Deşto Dilêr (*) Dîdewer
Darav Desem Dilfiroş Dîlok
Daraz Deskewt Dilgerm (*) Dîmen (*)
Darewan Desko Dilgeş Dîmo
Dariyan Destan Dilgur Dîno
Daro Destgir Diljar Dîrok
Dasîn Destpak Diljen Dîyadîn
Dawên Dewen Diljîr Dîyako
Daxwaz Dewjin (*) Dilo (*) Dîyap
Deban Dewreş Dilodîn Dîyar (*)
Dedo Dewran Dilpak Dîyarî (*)
Degmen Deylem Dilşa (*) Dogij
Delav Deysem Dilşad Dogog
Delîl Deza Dilşêr Dozan
Delo Dêber (*) Dilsoz (*) Dozdar
Dengbêj Dêhat Dilxwaz Dozwan
Dengdar Dêrîn (*) Dilxweş Dund
Denghêj Dêrsîm Dilxwîn Duwan
Dengxoş Dêsem Dilzar Duzgîn
Deqman Dibo Dimdim Dûman
Derbas Diboz Dingo Dûrhat