Navên Lawan H

Hadî Hekîm Hesin Hêzan
Hado Helat Hesîyar Hirço
Halan Helbest Hestan Hişar
Hana (*) Heldêr Heval Hişyar
Hander Helgurd Hevgîn Hînkar
Hanîs Helkewt Hevind Hîva
Haran Helko Hevra Hîwa
Harî Helmet Hevrê (*) Hodo
Harîkar Helo Hevta (*) Hogir
Havil Helşo Hewlêr Homan
Hawal Hemdîn Hewraman Homil
Hawar Hemîn (*) Hewran Honas
Hawbîr Hemreş Hewraz (*) Hopo
Hawdem Hemrîn Hewreman Horan
Hawdeng Hemzan Hewta Hores
Hawdîn Henderan Heyas Hoşeng
Hawel Henê (*) Heyrano Hoşîn
Hawer Henî Hezan Hoşnav
Hawêr Herdewan Hezo Hoşyar
Hawraman (*) Herdî Hêdî (*) Hovnê
Hawraz Herekol Hêja (*) Hoybûn (*)
Hawrê Herewez Hêjar Hoycan (*)
Hawta (*) Herêm Hêman Hozan
Hawyar Herêz Hêmin Hozîn
Hazo Herjîr Hêran Huner
Hebirman Herkî Hêrîş Hunermend
Hebûn Herman Hêsû Hurmiz
Hejan Hermewend Hêtûn (*) Hurmuz
Hejar Herndirên Hêvî (*) Hûrê (*)
Hekar Hertaw Hêz Hûrik