Navên Lawan J

Jan Jîke Jîr Jawero
Jîkele (*) Jîrek Jengar Jîle (*)
Jîro Jêhat Jîlemo Jîwan
Jêlî (*) Jîlwan Jîwar Jilvan (*)
Jîn (*) Jîyan (*) Jirek Jîndar
Joro Jiwan (*) Jîno (*)