Navên Lawan L

Lacan Lawik (*) Leşaw Lêzgîn
Laçîn Lawiko Leşger Lêzgo
Lafaw Lawiş Leşker Lêzime
Laleş Lawîn (*) Lesar Lihon
Lalo Lawo Lewend Lolan (*)
Lane (*) Lawxas Lezgîn (*) Lolo
Lano Lebat Lêşaw Loman (*)
Law Lend
(*)
Lêwar Loqman
Lawçak Lerzan (*) Lêzan Loran