Navên Lawan M

Mado (*) Mehdîxan Mero Mîna (*)
Mako Mekî Mertal Mîr
Malî (*) Melo Mervan Mîran
Malo Mem Merwan Mîrhem
Malol Memo Merziban Mîrko
Mamir Mendê (*) Meto Mîro
Mamo Mendo Mezdaka Mîrxas
Manco Meng Mezdar Mîrza
Manî Mengur Mezin Mîrze
Mano Menteş Mêhran Mîrzeban
Mardîn Merd Mêrdîn Mîrzo
Maweren Merdan Mêrko Mîşo
Mazdak Merdem Mêrwan Mobed
Mazdek Merdo Mêrxas Modan
Mazîn Merdux Miraz Mokan
Mazra Mereto Mistan Mukrî
Mebest (*) Merge Misto Munzûr
Medya Mergewer Mizgên (*) Mûmin
Mehdi Merîwan Mizgîn (*) Mûril