Navên Lawan Q

Qadrî Qelwez Qîto Quling
Qajo Qenco Qîwar Qulîxan
Qasimlo Qendîl Qoço Qulo
Qehfûr Qerno Qubad
Qehreman Qesem Qubat