Navên Lawan V

Vandad Vaya (*) Vêno Vîto
Vankar (*) Vehêl (*) Vêsand Vîyan (*)
Vatî Vejen Vîndar