Navên Lawan W

Wan (*) Wekhev (*) Werdî Wêje (*)
Wargirt Welan Werzan Wêjewan
Warhêl Welat Werzêr Wêran
Warî Welatevîn Wesan Wirdbîn
Warîpal Welo Weşt Wirdî
Warşên (*) Wend Weştî Wirya
Warşîn Wendî Wetman Wişyar
Warzan Wendo Wezîr Wurşedar