Navên Lawan X

Xabûr Xeleskar Xobar Xoşnav
Xaço Xelat (*) Xogir Xoşnaw
Xakî Xelef Xonas Xoşrû (*)
Xakîwan Xembar Xopan Xoybûn
Xalan (*) Xemgir Xoran Xozan
Xaldar Xengîn Xordî Xozî
Xalwan (*) Xemlo Xordîn Xubar
Xamo Xemo Xoriş Xudêda
Xanavdel Xemxwar Xoro Xurşîd
Xandan Xencer Xoron Xurto
Xane Xengo Xorşîd Xusrew
Xanedan Xerdel (*) Xorto Xwas
Xanî Xerî Xorwîst Xwaz
Xanko Xerzan Xoşbarîn Xwedêda
Xano (*) Xerzî Xoşber Xwedîda
Xanzad Xesraw Xojbêj Xweşdive
Xarpêt (*) Xeylan Xoşbîn Xweşhat
Xarpût Xêlan Xoşeng Xweşmêr
Xasî Xêro Xoşew Xweşmen
Xasmêr Ximo Xoşewî Xweşmend
Xawin Xişman Xoşhat Xwezan
Xabat Xiyan Xoşîn (*) Xwezil
Xeco Xizan Xoşmend Xwezî (*)