Anasayfa / Navên Kurdi / Navên Lawan Z

Navên Lawan Z

Zagros Zend Zêndîn Zîno (*)
Zal Zendî (*) Zêro Zînwê (*)
Zamend Zendîn (*) Zêwan Zîrek
Zamo (*) Zendo Zêwer Zîver
Zana Zengî (*) Zimnako Zîvêr
Zanyar Zengo Zimzim Zîvo
Zar Zerdeşt Zinar Zîwar
Zara (*) Zerdo Zindî Zoran
Zarav Zerdûş Zindû Zorav
Zargo Zerî Zinwêr (*) Zormend (*)
Zarî Zernîşan Zirav (*) Zoro
Zawa Zero Zirêbar Zûhet
Zaxo Zerzan Zirêvan Zûlo
Zaza Zevî (*) Ziring Zûma (*)
Zazî Zeyno Ziryan Zûman
Zemêr Zêbar Zîlan (*)

Çocuk & Eğitim

Kuşca Albüm