Dersên Kurdî – Kürtçe dersler -23

Siz de şu fiilleri dördüncü geçmiş zamanda kullanın.

Hatin, mirin,

b) Eğer fiilin geçmiş zaman kökü sesli bir harfle biterse.

Siz de şu fiilleri dördüncü geçmiş zamanda kullanın.

Çûn, revîn, girîn, nivîn, kelîn, helîn

kurdi-tablo23-1

Pêhînî 1

Mînak:

xwestin, çûn, welat, per tine bûn.

Min jî dixwest ez biçim welêt, lê perê min tinebû.

1 – (wî) xwestin(d borî 4) xwendin, bavê, feqîr, bûn.
2 – Dewlet pere teklif, kirin, bêşerefî, ne, pejirandin.
3 – Wan, zêr, dan, wî, wî, nexwestin(d borî 4).
4 – Mal, wî, hebûn, xêr jê ne dîtin.

Pêhînî 2

Mînak:

Dewar nan xwarin, birçî man.
Dewarna nanê me xwaribû, lewma em birçî mabûn.

1 – Dewlet rihetî nedan, revîn (d borî 4)
2 – Baran wek karest hatin, cîh war xwe terk kirin.
3 – Bav nexweş ketin, ew girîn.
4 – Ew biçûktiyê ji gund derketin, kesî nas nekirin.

Bu diyaloğu bir arkadaşınla oku.

– Sar û serma zivistanê kengê konê xwe ji welatê me barkiribû?
– Sar û serma zivistanê bi Newrozê re konê xwe ji welatê me barkiribû.
– Gul û beybûnên çawa xweza xemilandibû?
– Gul û beybûnên kesk sor û zer, mor, gevez,
tûtik û binevşî xweza xemilandibû.
– Divyabû Fêrgîn li çi bigeriya?
– Divyabû ew li bizina belek û gayê gewr bigeriya.
– Ew li ku li wan digeriya?
– Li çiyayên pîroz, çolên bê ser û bin.
– Wî ew dîtin.
– Na wî ew nedîtin
– Çi hat serê Fêrgîn?
– Sola wî ya rastê diriya, lingê wî yê çepê ket ber kevir û derizî.
– Fêrgîn ji çi bêpar ma?
– Ji xweşiya biharê.
– Tenê çi para wî ketibû?
– Xaniyên gund, yên ji kevirên gewrên girnûşin, dîmeneke vik û vala para min ketibû.