Dersên Kurdî – Kürtçe Dersler – 38

Aşağıdaki rakamların yazılışları bulmacada saklıdır, onları bulun ve rakamların karşısına yazın.

1 _______ 2_______3 _________ 4 _________ 5 _______ 6 ______

7 _________ 8 _________ 9 _______ 10 ______ 11 _________

12 ___________ 13 _________ 14 __________ 15 ___________

16 ___________ 17 __________ 18 __________ 19 ___________

20 ___________ 30 __________ 40 __________ 50 ___________

60 ____________ 70 __________ 80 ___________ 90 ____________

25 __________________33 ___________________ 46 ___________________

100 __________ 200 ____________300 ___________ 400 ____________

500 _________600 ___________700 ___________800 ____________

900 __________1000 __________ 40 000 ________________

1 000 000 _____________

Helbesta paran

Em dudu nin, ez û kirîv
Emê sêva sor têkin şîv
Ji me her yek bixwe nîv
Nîvê min û nîvê kirîv

Em çar in li bin konê belek
Me sêv kir çar parên xelek
Ji me her yekî re ket çaryek
Min got; “çaryek,” te got; “çeyrek”

Em pênc in li malek
Me heye tenê sêvek
Me par kir her yek pariyek
Yanê tenê ji pêncan yek.

Sed kes li mêrgê ye
Tenê nanekî heye
Ma sedî yek besê wana ye
Ev wek çîroka dîna ye!

par : pay, hak
helbesta paran : pay şiiri
kirîv : kirve (bu da kürtçe bir sözcük)
ji me her yek : bizden her biri
nîv : yarım
konê belek : alacalı göçebe çadırı
xelek : çember (bu da irani/ kürtçe)
çaryek : çeyrek (çaryekin bozulmuş biçimi)
pariyek : birazcık
ji pêncan yek : beşte bir
ji dehan yek : onda bir.
ji çil û şeşan yek : kırk altıda bir
mêrg : çayır
ji sedî yek : yüzde bir
çîrok : öykü, hikaye
çîroka dînan : delilerin öyküsü