Navên Kurdi

Navên keçan – Girls’ names – Pigenavne- Kız adları
ABCÇ
DEÊF
GHIÎ
JKLM
NOPQ
RSŞT
UÛVW
XYZ
Navên Lawan – Boys’ names – Drengenavne – Oğlan adları
ABCÇ
DEÊF
GHIÎ
JKLM
NOPQ
RSŞT
UÛVW
XYZ