Kürt Dilini Tanıyalım

İstanbul Kürt Enstitüsü hazırladığı ‘Kürt Dilini Tanıyalım’ e-kitabındaa alıntı.

·Kürt Dilini Tanıyalım – Giriş ·Kürtlerin Kullandığı Alfabeler 
·Kürtçenin Dünya Dilleri İçindeki Yeri ·Kürtçenin Lehçeleri 
·Kürtçenin Ağızları  ·Sözdizimi – Özne – Yüklem – Cinsiyet
·Kürtçede tamlamalar – Büküm ·Sonuç ve Kaynakça