Dersên Kurdî – Kürtçe dersler -14

W. 8

ZIYARET (Serdan)

Ez par çûm welat. Em li balafirgeha Frankfurtê li balafirê siwar bûn. Balafir di ser Enqerê re firiya û li balafirgeha Xarpêtê danî. Ez çûm qeraja otobûsan, bi wê dilhejiyê li otobûsa gund siwar bûm û me berê xwe da gund. Rêya gund bi qasê saetek kudand (domand). Dema otobûs li gund rawestiya, ez jê peyabûm. Min tûr û baholên xwe girt û xwest ber bi mal biçim. Lê bav û dayîka min hatin pêşiya min.

Min tûr û bahol avêtin û ber bi wan bazda, min berê bi hemû hesreta dil dayika xwe ya delal hemezkir û destê wê paçîkir. Hima li pey min bavê xwe hemêzkir û destê wî jî paçîkir. Me li hev pirsî û hêsirê şahiyê rijand. Di wê kêliyê de birayê min ê biçûk jî hat. Min ew berê di hemêza xwe de guvaşt û dûv re jî herdu çavên wî yên reş paçîkir. Birayê min tûr û baholên min hilgirt û em çûn mal.

Min çavên xwe li malê gerand, hîn gişt wekî berê bû, tiştek neguherîbû. Dayê mînder danî, em rûniştin, me hinek henek û yarî kir. Bi carê ve xwişka min a biçûk, şîrîna mala me jî, ket hundir. Me hevdu hemêzkir, bi dilşadî li hev pirsî. Xwişka min a delal ji me re nan û çay çêkir, anî; me nanê xwe xwar, çaya xwe vexwar. Xwişka min elb avêt pîlê xwe û em bi hev re çûn nav mangan, bi gotineke din nav çêlekan, Me çêlek dotin, anî, keland, hinek vexwar û hinek jî meyand, kir mast.

Fêrgîn Balyan
çûm : gittim
par : geçen sene
balafirgeh : hava alanı
balafir : uçak
li ser, di ser…re : üzeri, üzerinden
Xarpêt :Harput /Elazıg
qeraj : otogar
otobûs : otobüs
dilhejî : heyecan
qasê : kadar
bi qasê : takriben, kadar
bi qasê saetek : takriben bir saat
kudandin : sürmek (zaman için)
kudand /domand : sürdü
Bi qasê saetek kudand :Takriben bir saat sürdü.
rawestan : durmak /dikilmek
rawestiya : durdu
peya bûn : inmek
peya bûm : indim.
bahol : bavul
girt : aldım
xwast : istedim
biçim : gideyim
dayîk : anne
pêşî : ön

Lê bav û dayika min hatin pêşiya min : Ama baba ve anem beni karşıladılar.

avêtin : atmak
min bazda : koştum

Min tûr û baholên xwe avêtin û ber bi wan bazda. : Bavul ve çantalarımı atım, ve onlara dogru koştum.

hemû : tüm
hesreta dil : gönül hasreti ile
delal : nazli / iyilerin iyisi
hemêz kirin : kucaklamak
hemêz kir : kucakladım
paçî kirin /maç kirin : öpmek
li hev pirsîn :birbirinin hatırını sormak
hêsir /rondik : gözyaşı
şahiyê : sevinç
rijandin : dökmek
rijand : döktü
Me hêsirê şahiyê rijand : Sevinç gözyaşlarını döktük.
kêlî : an, moment, dakkika
di wê kêliyê de : o sırada, o anda
piçûk/ biçûk : küçük
guvaştin : sıkmak
Min guvaşt : ben sıktım
herdu : her iki
reş : kara
herdu çavên wî yên reş : her iki kara gözlerini
hilgirtin : kaldırmak, sırtına almak
hilgirt : kaldırdı.
gerandin : dolaştırmak
gerand : dolaştırdım.
Min çavên xwe li malê gerand : Evde göz gezdirdim.
gişt : hepsi
Gişt wekî berê bû :Hepsi eskisi gibi idi.
guhertin : degiştirmek
Tiştek neguheri bû : Hiç bir şey degişmemişti.
Dayê mînder danî : Anne minderi indirdi.
Em rûniştin : Biz oturduk.
hinek : biraz
henek / yarî : şaka / yarenlik
bi carê ve : birden
xwişk /xweh : bacı / kızkardeş
ket : düştü
ket hundir :içeri girdi, içerisine düştü
hevdu (hev û din) : birbirini
me hevdu : biz birbirimizi.
dilşadî : yürek / gönül sevinci
anî : getirdi
xwarin : yemek (fiili)
vexwarin :içmek
Me xwar û vexwar : Biz yedik ve içtik.
pîl : kol
bi hev re : beraber
avêtin : atmak
Avêt pîlê xwe : koluna attı /aldı
gotin : (burada) söz
bi gotinekî din : başka bir söz ile
dotin : sagmak
kelandin : kaynatmak
Me keland : biz kaynattik.
meyandin : mayalamak
Me meyand : biz mayaladık.
mast : yogurt