Navên Keçan Y

YadYardilYasmînYekser
YadêYarêYekberYekta (*)
YadgarYargulYekbûn (*)Yeşmê
YadîgarYarînYekbûrYezda (*)
YadwerYaro (*)Yekcan (*)Yezdaxan
YarYasemîn (*)YekmalYîma
Yara (*)