Çiroke Kurdî

Beq û Mange
Çûk û Pîre
DîvDîv
Keça Kumsor
Keçika Kibrîtfiroş
Pire û Rovî
Rovî û Qijik
Şenge û pengê