Navên Keçan Ç

ÇakînÇawmestÇêkerÇirav
Çalak (*)ÇawreşÇilaneÇiraxan
ÇavgeşÇawreşÇilçiraÇirîke
ÇavînÇawşînÇilkezîÇiro (*)
Çavreş (*)ÇawxumarÇilûraÇirûsk (*)
ÇavşînÇeleng (*)Çinar (*)Çiruske
ÇawbazÇem (*)ÇinarokÇiryan
ÇawbelekÇemanÇingzêr (*)Çîçek
ÇawciwanÇemêÇinur (*)Çîmen
ÇawgeşÇemenzarÇinûrÇîyan
ÇawkalÇengzêr (*)ÇiraÇopî
ÇawkejalÇengzêrînÇiradanÇorîn