Navên Keçan H

HafoHemrînHewrêHêvîşan
HajeHenarHewrîHêwir
HajêHenê (*)HewrînHinar
Hana (*)HeralêHewsaHinaran
HavinHermêHewsedHinarîn
HavnîHerminHewşanHingur
HawargeHetavHewşînHiwan
HawdemHetwaHeyaseHiwez
HawdilHetwanHeybelarHîlo
HawînHevdemHeycanHîlocan
HawjînHevînHeylaHîve
HawnazHevjênHeynarHîveron
HawniyazHevjînHeyranHîvê
HawrastHevovHeyrancanHole
Hawraz (*)HevovêHeyveronHolistan
HawtaHevreHezarHolî
HefsedHevrê (*)HezrêHolîcan
HelaleHevta (*)Hêdî (*)Holîxan
HelbestHewalHêja (*)Hore
HelezHewarHêlanHorî
HelêHewargeHêlaneHoşenge
HelizHeweHêlîcanHoybûn (*)
HelîHewezHêlînHoycan (*)
HelûHewezcanHêlonHoze
HelûnHewênHêmaHozê
HelwêstHewkaHêroHurê (*)
HemayîlHewliyaHêvinHurya
HempaHewraz (*)Hêvî (*)Hûrî (*)