Navên Keçan J

JakoJêlaJîleJînê
JalaJêliyanJîlemoJîno
JalêJêlî (*)Jîlwan (*)Jîre
JananJikeleJîn (*)Jîyan (*)
JareJilvan (*)JînawerJîyar
JarînJilwan (*)JîndaJîyîn
JawaJîjînJînewerJorîn
Jîla