Navên Keçan V

VanaVaya (*)VeynêVîne
VangulVefiriVênêVîno
Vankar (*)Vehêl (*)VijênVîran
VanroVejanVînVîyan
VanrûVejinVînaVîyên
VanşêweVejîn