Navên Lawan Ç

ÇabûkÇeçanÇengzêr (*)Çiro (*)
ÇaçanÇekanÇenkoÇirûsk (*)
ÇakarÇekdarÇeperÇiwaz
ÇakbînÇekoÇerkoÇiya
ÇakîÇeleng (*)ÇertoÇînar
ÇaklawÇeloÇeteÇîya
Çalak (*)ÇeleqÇetînÇolî
ÇaloÇeleqoÇetoÇolo
ÇartaÇem (*)ÇildarÇoman
Çavreş (*)ÇemoÇinar (*)Çûro