Navên Lawan Î

Îhsan Îpel Îrem Îwîş
Îkram Îno Îskan