Navên Lawan J

JanJîkeJîrJawero
Jîkele (*)JîrekJengarJîle (*)
JîroJêhatJîlemoJîwan
Jêlî (*)JîlwanJîwarJilvan (*)
Jîn (*)Jîyan (*)JirekJîndar
JoroJiwan (*)Jîno (*)