Navên Keçan Z

ZadînêZengesorZeynêZînvêr
Zamo (*)Zengî (*)Zeyno (*)Zînwe (*)
Zara (*)ZengîyanaZîv
ZarêZenûraZêdaZîvê
ZarînZeraZêrZîvik
ZarşêrînZerdekZêrêZîvîn
ZarşîrînZerdeleZêrîZîw
ZazêZerdeperZêrînZîwa
ZelalZerdêZêweZîwan
ZelêxZerdoZêwêZîwîm
ZelixanZerencZêyZîzan
ZelîxanZerencîZêzêZîzê
ZeloşZerêZimreleZîzîn
ZelxêZergulZimreteZom
ZemawendZerîZinwêr (*)Zomam
ZemêZerînZirav (*)Zome
ZemoZernîşan (*)ZiravêZormend (*)
ZemokZero (*)ZiverZozan
ZenaZerpoşZîlan (*)Zozik
ZendZeryaZînZumrete
ZendeZerzan (*)ZîndeZûma (*)
ZendesorZerzengZînêZûmeş
ZendêZevî (*)Zîno (*)Zûva
Zendî (*)Zevîn