Navên Lawan T

Tacdîn Tembûr Tezo Tîrewan
Tacim Temen Têco Tîrîgan
Taco Temenî Têkoşer Tîro
Tajdîn Temir Têlî (*) Tîrok
Takî Temirxan (*) Têlîşan (*) Tîrvan
Talti Temo Têlîşar Tofan
Talorî Temûr Têlo Tola
Tamij Tengezar Têmûr Tole
Tamo Tenya (*) Têper Tolo
Taqane Terho Têrkan Tomar
Tato Terlan Têrkî Topo
Tavî (*) Terxan Têto Toran
Tavîn (*) Terza Tiwana Torî
Tawêr Teto Tîgrîs Torîşan
Tazo Tevger Tîjbîn Toro
Tekan Tevndar Tfjk (*) Tosin
Tekî Tewar (*) Tîjper Tozo
Tekîn Tewger Tîjrew Tûjela (*)
Tekman Tewran Tîleko Tûjo
Telan (*) Tewro Tîrêj (*) Tûtîno
Telar (*) Teyro Tîrendaz