Navên Lawan C

CamerCengbazCiwânroCan (*)
CengelCiwanrojCanbazCengî
Ciwanrû (*)CanfidaCengînCizrew
CangîrCengoCîgerxwînCango
CercûrCîhan (*)CangorîCergo
CîhangîrCankurdCewher (*)Cîwar
CanoCêmaCobarCasim
CigerxwînCohtarCeboCimo
ColeCegerxwînCindîComerd
CejindarCinoCoşdarCejnî
CiroroCotanCejnoCivan
CotarCeladetCiwamêrCotkar
CelîlCiwan (*)CubarCembelî
CiwançakCûbarCemşîdCiwanlaw
CûdîCengCiwanmêrCûtî
CengawerCiwanmêrd