Navên Keçan L

LaleLayenLeyroLîyan
LalebendLayila
Leza
Loke
LalengîLeheng
Lezê
Lolan (*)
LalerengLehle
Lezgîn (*)
Lolîxan
LalerûLeman
Lezîn
Loma
LaleşLence
Lêkend
Loman (*)
LalezarLend
(*)

Lêma
Lome
LalêLerzan (*)
Lêrê
Lorik
LalîxanLerzane
Lêvken
Loristan
Lane (*)Letya
Lêwan
Lorî
LarêLevken
Lêylê
Lorîcan
LawênLewer
Liyan
Lorîn
Lawik (*)Leyla
Lîloz
Lorkê
Lawîn (*)Leylax
Lîmo (*)
Lorzîn
LawlawLeymûn
Lîraz (*)